19 นาฬิกา 0 นาที 10 นาฬิกา 0 นาที - เสมอๆ ไม่มี วันหยุด ※ร้านอาหารส่วนหนึ่งเป็น... 11 นาฬิกา 0 นาที
ประมาณ 10 นาทีรถรับส่งที่ฟรีจาก New Chitose Airport / จากสถานีมินะมิ-ชิโทะเซะ JR เดิน 3 นาที
รถยนต์

การเข้าถึง ACCESS&PARKING ที่จอดรถ

ลูกค้าที่มาด้วยรถยนต์

จาก Central Hokkaido Expressway ทางแยกต่างระดับชิโทะเซะประมาณ 10 นาที

จาก Eastern Hokkaido Expressway ทางแยกต่างระดับตะวันออกอายุ 1000 ปีประมาณ 15 นาที

แผนที่การเข้าถึง
 • 1
  เลี้ยวซ้ายที่สัญญาณ (ระเบียงแกรนด์โรงแรมอายุ 1000 ปีในด้านขวา) ของ 2, โฮะนเชียวของทางหลวงหมายเลข 36
 • 2
  ตรงไปช่วงหนึ่ง และสัญญาณ (ภูเขาที่เสื้อผ้าบุรุษขึงด้านซ้าย) ของ 7, อะซะฮิเชียวก็ตรงไป
 • 3
  ผ่านทางข้างใต้ เลี้ยวขวาที่ 3 สัญญาณใบไม้เขียวสดอันที่ 1
 • 4
  ตรงไปช่วงหนึ่ง และเลี้ยวขวาที่สี่แยกถัดไป และถึงเระระ
 • 1
  ตรงไปช่วงหนึ่ง หลังจากลงจาก I.C ชิโทะเซะ และสัญญาณ (ภูเขาที่เสื้อผ้าบุรุษขึงด้านซ้าย) ของ 7, อะซะฮิเชียวก็ตรงไป
 • 2
  เลี้ยวขวาที่สัญญาณของ 3 สัญญาณใบไม้เขียวสดอันที่ 1 ผ่านทางข้างใต้
 • 3
  ตรงไปช่วงหนึ่ง และเลี้ยวขวาที่สี่แยกถัดไป และถึงเระระ
 • 1
  เข้าถนน Central Hokkaido เขตการติดต่อสื่อสาร (ทางหลวงหมายเลข 337 ) จากทางหลวงหมายเลข 36 และตรงไปช่วงหนึ่ง (สีฟ้าเอะเบะสึนะกะนุมะทาง Eastern Hokkaido ทางกระดานป้ายโฆษณาและเลนรถขวาเขียนไว้)
 • 2
  เข้ามาที่สีฟ้าเมืองชิโทะเซะทางพระอาทิตย์ขึ้นกระดานป้ายโฆษณาและเลนรถซ้ายเขียนไว้ และลงจากแวดวง Central Hokkaido ถนนการติดต่อสื่อสาร (ทางหลวงหมายเลข 337 )
 • 3
  พอตรงไปช่วงหนึ่ง ถึงเระระ
 • 1
  เลี้ยวขวาที่ซัปโปโรทาง Eastern Hokkaido ทางของป้ายสีฟ้าจากทางออกสนามบิน และตรงไปช่วงหนึ่ง
 • 2
  เข้าถนน Central Hokkaido เขตการติดต่อสื่อสาร (ทางหลวงหมายเลข 337 ) จากทางหลวงหมายเลข 36 และตรงไปช่วงหนึ่ง (สีฟ้าเอะเบะสึนะกะนุมะทาง Eastern Hokkaido ทางกระดานป้ายโฆษณาและเลนรถซ้ายเขียนไว้)
 • 3
  เข้ามาที่สีฟ้าเมืองชิโทะเซะทางพระอาทิตย์ขึ้นกระดานป้ายโฆษณาและเลนรถซ้ายเขียนไว้ และลงจากแวดวง Central Hokkaido ถนนการติดต่อสื่อสาร (ทางหลวงหมายเลข 337 )
 • 4
  พอตรงไปช่วงหนึ่ง ถึงเระระ

เกี่ยวกับที่จอดรถ bicycle parking lot

Map ที่จอดรถ

ที่จอดรถ 4,800 คันได้
ที่จอดรถรถบัสขนาดใหญ่ 16 คัน
bicycle parking lot
ที่จอดรถความพิการ 14 คัน

เครื่องประจุไฟฟ้ารถพลังงานไฟฟ้า

Map ที่จอดรถ
ติดตั้งเครื่องประจุไฟฟ้าของรถพลังงานไฟฟ้า อยู่
※ทำการจองล่วงหน้าไม่ได้
※ที่ฝ่ายศูนย์ ไม่เกิดการให้ยืมของบัตรเลย

ลำดับการประจุไฟฟ้า

 • 1
  จอดรถพลังงานไฟฟ้า และกดปุ่มการเริ่มของเครื่องประจุไฟฟ้า
 • 2
  ทำบัตรที่สำหรับใช้เฉพาะให้อุ่นบนเครื่องประจุไฟฟ้า
 • 3
  หลังจากการรับรอง ใส่เครื่องประจุไฟฟ้าในวาล์วรถพลังงานไฟฟ้าการประจุไฟฟ้า
 • 4
  ชาร์จไฟ

การแนะนำของรถรับส่งสนามบิน for free

ระหว่าง New Chitose Airport และเระระ ย้ายโดยรถรับส่งฟรีได้

เวลาที่ต้องใช้เป็นประมาณ 10 นาที

การไป
เป็นเระระจาก New Chitose Airport

ท่า: หมายเลข .67 โลกหมายเลข 30 getting on and off การอนุญาตรถยนต์

※เพราะสถานการณ์การจราจรหรือสภาพผิวถนน การเลื่อนการห้ามอาจจะเกิดขึ้น ช่วยใช้ด้วยผลกำไรจากความต่างของรายรับและรายจ่ายให้เวลา
※ช่วยระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เพราะรถโดยสารประจำทางอื่นก็ขยับที่ ending point New Chitose Airport start and stop ระหว่างพร้อมๆ กัน นอกจากนั้นช่วยยืนยันพื้นที่รอบๆ ดี เพราะตำแหน่งการหยุดของรถโดยสารประจำทางอาจจะสับกัน
※ขอความกรุณาทำความเข้าใจล่วงหน้า เพราะอาจจะขอไม่ได้ในกรณีคนเต็ม

New Chitose Airport
จากหมายเลข 30 สนามบิน
9 นาฬิกา 45 10 นาฬิกา 45 15 11 นาฬิกา 45 15 12 นาฬิกา 45 15
13 นาฬิกา 45 15 14 นาฬิกา 45 15 15 นาฬิกา 45 15 16 นาฬิกา 45 15
17 นาฬิกา 45 15 18 นาฬิกา 45 15
จากโลก getting on and off การอนุญาตรถยนต์
9 นาฬิกา 46 10 นาฬิกา 46 16 11 นาฬิกา 46 16 12 นาฬิกา 46 16
13 นาฬิกา 46 16 14 นาฬิกา 46 16 15 นาฬิกา 46 16 16 นาฬิกา 46 16
17 นาฬิกา 46 16 18 นาฬิกา 46 16
จากหมายเลข 67 สนามบิน
9 นาฬิกา 47 10 นาฬิกา 47 17 11 นาฬิกา 47 17 12 นาฬิกา 47 17
13 นาฬิกา 47 17 14 นาฬิกา 47 17 15 นาฬิกา 47 17 16 นาฬิกา 47 17
17 นาฬิกา 47 17 18 นาฬิกา 47 17
การกลับ
เป็น New Chitose Airport จากเระระ

ท่า: สถานีที่จอดที่หนึ่ง

※มาถึงและออกที่ที่จอดรถ P1 สถานีที่จอดที่ใช้เฉพาะสำหรับรถรับส่ง

New Chitose Airport
สถานีที่จอดที่ใช้เฉพาะสำหรับรถรับส่ง
9 นาฬิกา   10 นาฬิกา 35 05 11 นาฬิกา 35 05 12 นาฬิกา 35 05
13 นาฬิกา 35 05 14 นาฬิกา 35 05 15 นาฬิกา 35 05 16 นาฬิกา 35 05
17 นาฬิกา 35 05 18 นาฬิกา 35 05 19 นาฬิกา 05

[การจำกัดสตรี] เป็นลูกค้าของการใช้ที่เระระบินะซุบะซุ

ต่อหนึ่งสัปดาห์วันอังคาร เป็นซัปโปโร → รถโดยสารประจำทาง going straight ฟรีกำลังขยับระหว่างเระระอยู่

การไป: การกลับ 10 นาฬิกา 0 นาทีจากซัปโปโร: 15 นาฬิกา 0 นาทีจากเระระ

※นี่กลายเป็นเท่านั้นรถโดยสารประจำทางที่จำกัดสตรีต่อหนึ่งสัปดาห์อังคาร

เป็นลูกค้าของการใช้ที่เระระบินะซุบะซุ

การจองเป็นนี่
011-863-6844
( 17 นาฬิกา 0 นาที 10 นาฬิกา 0 นาที - )

※ช่วยนัดลูกค้าของการใช้เมื่อวันก่อนภายใน 17 นาฬิกา 0 นาที
※การใช้เพราะการไปกลับสามารถการจองได้เท่านั้น (ที่มีเพียงแค่เที่ยวเดียวไม่สามารถหาได้)
※ความเป็นไปไม่ได้การนำเข้าไปด้วยของกระเป๋าเดินทาง
※ผู้ที่รับมอบให้ดูแลของสัมภาระทำไม่ได้เลยโดยรถเมย์

ข้อควรระวัง
※แต่ละคอร์สช่วยทำการรับให้เสร็จพร้อมกันที่เคาน์เตอร์คะโมะริอาคาร [3]1F โต๊ะประชาสัมพันธ์ภายในอีก 10 นาทีของเวลาออกเดินทาง
 ยอมรับ และการเริ่มต้นเริ่มขึ้นตั้งแต่อีก 15 นาทีของเวลาการเดินรถ
※ล่าช้าเพราะสภาพอากาศ และอาจจะงด เพราะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกการวิ่งของรถโดยสารประจำทาง ช่วยเข้าร่วมจากการเห็นพ้อง
※ไม่มีพนักงานนำทัวร์

เป็นลูกค้าของการใช้โดยรถโดยสารประจำทางสนามบินการติดต่อสื่อสารจากซัปโปโร

การแนะนำสนามบินการติดต่อสื่อสารรถโดยสารประจำทางจากซัปโปโร

รถโดยสารประจำทางสนามบินการติดต่อสื่อสารสะดวกสำหรับเระระชิโทะเซะแหล่งช็อปปิ้งสินค้าจากโรงงาน
ขอรถโดยสารประจำทางสนามบินการติดต่อสื่อสารไป New Chitose Airport และลงที่สถานีมินะมิ-ชิโทะเซะของฝั่งนี้จุดสิ้นสุด เดิน 5 นาที!
※การมาถึงอาจจะสายเพราะสภาพอากาศสถานการณ์การจราจร ขอความกรุณาทำความเข้าใจ

ใบรับรองการใช้รถโดยสารประจำทางสนามบินการติดต่อสื่อสาร
รถโดยสารประจำทางบริเวณตรงกลาง
ค่าโดยสาร: 1,030 เยน (จากสถานีโอะยะชิ 930 เยน)
สถานีที่จอดหลักจากโรงแรมเมืองหัวใจหลักซุซุคิโนะ
ท่า Keio Plaza Hotel Sapporo / นะคะจิมะโคะเอะน / ซัปโปโรด้านหน้าสถานีรถไฟซุซุคิโนะ / ( 3 ทิศใต้ 4 ทิศตะวันตก)
สถานีที่จอดของสถานีรถไฟใต้ดิน
สถานีโอะยะชิรถไฟใต้ดินสถานีฟุคุซุมิ / รถไฟใต้ดินสถานีคิทะ-24เจียว / รถไฟใต้ดินสถานีอะซะบุ / รถไฟใต้ดินสถานีมิยะโนะซะวะ / รถไฟใต้ดินสถานีฮิกะชิ-คุยะคุเชียวมะเอะ / รถไฟใต้ดินสถานีคะนเจียวโดะริ-ฮิกะชิ / รถไฟใต้ดิน
การจราจร northern city
ค่าโดยสาร: 1,030 เยน (จากสถานีโอะยะชิ 930 เยน)
สถานีที่จอดหลักจากโรงแรมเมืองหัวใจหลักซุซุคิโนะ
ท่า Keio Plaza Hotel Sapporo / นะคะจิมะโคะเอะน / A.N.A. Hotel Sapporo / ซัปโปโรด้านหน้าสถานีรถไฟ / ซุซุคิโนะ ( 3 ทิศใต้ 4 ทิศตะวันตก) ที่พักตากอากาศ / APA Hotel &
สถานีที่จอดของสถานีรถไฟใต้ดิน
สถานีขนส่งผู้โดยสารรถไฟใต้ดินสถานีฟุคุซุมิ / รถไฟใต้ดินสถานีโอะยะชิ / มะรุยะมะ
รถโดยสารประจำทางบริเวณตรงกลาง
ค่าโดยสาร: 1,030 เยน (จากสถานีโอะยะชิ 930 เยน)
สถานีที่จอดหลักจากโรงแรมเมืองหัวใจหลักซุซุคิโนะ
ท่า Keio Plaza Hotel Sapporo / นะคะจิมะโคะเอะน / ซัปโปโรด้านหน้าสถานีรถไฟซุซุคิโนะ / ( 3 ทิศใต้ 4 ทิศตะวันตก)
สถานีที่จอดของสถานีรถไฟใต้ดิน
สถานีโอะยะชิรถไฟใต้ดินสถานีฟุคุซุมิ / รถไฟใต้ดินสถานีคิทะ-24เจียว / รถไฟใต้ดินสถานีอะซะบุ / รถไฟใต้ดินสถานีมิยะโนะซะวะ / รถไฟใต้ดินสถานีฮิกะชิ-คุยะคุเชียวมะเอะ / รถไฟใต้ดินสถานีคะนเจียวโดะริ-ฮิกะชิ / รถไฟใต้ดิน
การจราจร northern city
ค่าโดยสาร: 1,030 เยน (จากสถานีโอะยะชิ 930 เยน)
สถานีที่จอดหลักจากโรงแรมเมืองหัวใจหลักซุซุคิโนะ
ท่า Keio Plaza Hotel Sapporo / นะคะจิมะโคะเอะน / A.N.A. Hotel Sapporo / ซัปโปโรด้านหน้าสถานีรถไฟ / ซุซุคิโนะ ( 3 ทิศใต้ 4 ทิศตะวันตก) ที่พักตากอากาศ / APA Hotel &
สถานีที่จอดของสถานีรถไฟใต้ดิน
สถานีขนส่งผู้โดยสารรถไฟใต้ดินสถานีฟุคุซุมิ / รถไฟใต้ดินสถานีโอะยะชิ / มะรุยะมะ

※ending point way train สามารถการโดยสารรถได้เท่านั้นไปที่สถานีมินะมิ-ชิโทะเซะ สถานีมินะมิ-ชิโทะเซะสามารถการลงรถได้เท่านั้น
※การมาถึงอาจจะสายเพราะสภาพอากาศสถานการณ์การจราจร ขอความกรุณาทำความเข้าใจ

ตั๋ว

ใช้ร่วมกันได้ทั่วทั้งแต่ละบริษัท และใช้รถโดยสารประจำทางบริเวณตรงกลางและตั๋วของการจราจร northern city ได้ ขายตั๋วคูปองการไปกลับที่ด้านในรถ

ตั๋วโดยสารส่วนลดไป-กลับ New Chitose Airport ซัปโปโร - (ส่วน 1,030 เยน)
1,950 เยน ( 975 เยนต่อ 1 ใบ)
New Chitose Airport โอะยะชิ - (ส่วน 930 เยน)
1,750 เยน ( 875 เยนต่อ 1 ใบ)

ลูกค้าที่มาด้วยรถไฟ

guide map รถไฟ

เป็นประมาณ 3 นาทีจาก New Chitose Airport
จากสถานีฮะโคะดะเทะประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที (การใช้รถด่วนพิเศษ)
จากสถานีซะโพะโระประมาณ 33 นาที (การใช้รถไฟด่วน)
จากสถานีโอะบิฮิโระประมาณ 2 ชั่วโมง (การใช้รถด่วนพิเศษ)
จากสถานีอะซะฮิคะวะประมาณ 2 ชั่วโมง (การใช้รถด่วนพิเศษ)
จากสถานีคุชิโระประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที (การใช้รถด่วนพิเศษ)

ตารางเวลาสถานีมินะมิ-ชิโทะเซะ