เปิดบริการทุกวัน 10 นาฬิกา 0 นาที - 19 นาฬิกา 0 นาที ※ร้านอาหารส่วนหนึ่งเป็น... 11 นาฬิกา 0 นาที
เป็นเดิน 3 นาทีจากสถานีมินะมิ-ชิโทะเซะ JR
รถยนต์

การเข้าถึง ACCESS&PARKING ที่จอดรถ

ลูกค้าที่มาด้วยรถยนต์

จาก Central Hokkaido Expressway " ทางแยกต่างระดับ ชิโทะเซะ" ประมาณ 10 นาที

จาก Eastern Hokkaido Expressway ทางแยกต่างระดับตะวันออก อายุ 1000 ปี" ประมาณ 15 นาที

แผนที่
 • 1
  เลี้ยวซ้ายที่สัญญาณ (ระเบียงแกรนด์โรงแรมอายุ 1000 ปีในด้านขวา) ของ " 2, โฮะนเชียว" ของทางหลวงหมายเลข 36
 • 2
  ตรงไปช่วงหนึ่ง และสัญญาณ (ภูเขาที่เสื้อผ้าบุรุษขึงด้านซ้าย) ของ " 7, อะซะฮิเชียว" ตรงไปด้วย
 • 3
  ผ่านทางข้างใต้ เลี้ยวขวาที่อันที่ 1 สัญญาณ "ใบไม้เขียวสด 3"
 • 4
  ตรงไปช่วงหนึ่ง และเลี้ยวขวาที่สี่แยกถัดไป และถึงเระระ
 • 1
  ตรงไปช่วงหนึ่ง หลังจากลงจาก I.C ชิโทะเซะ และสัญญาณ (ภูเขาที่เสื้อผ้าบุรุษขึงด้านซ้าย) ของ " 7, อะซะฮิเชียว" ตรงไปด้วย
 • 2
  เลี้ยวขวาที่สัญญาณของอันที่ 1 สัญญาณ "ใบไม้เขียวสด 3" ผ่านทางข้างใต้
 • 3
  ตรงไปช่วงหนึ่ง และเลี้ยวขวาที่สี่แยกถัดไป และถึงเระระ
 • 1
  เข้าถนน Central Hokkaido เขตการติดต่อสื่อสาร (ทางหลวงหมายเลข 337 ) จากทางหลวงหมายเลข 36 และตรงไปช่วงหนึ่ง (สีฟ้า "เอะเบะสึ นะกะนุมะ ทาง" Eastern Hokkaido ทางกระดานป้ายโฆษณาและเลนรถขวาเขียนไว้)
 • 2
  มีในสีฟ้า "เมืองชิโทะเซะ ทาง" พระอาทิตย์ขึ้นกระดานป้ายโฆษณาและเลนรถซ้ายเขียนไว้ และลงจากแวดวง Central Hokkaido ถนนการติดต่อสื่อสาร (ทางหลวงหมายเลข 337 )
 • 3
  พอตรงไปช่วงหนึ่ง ถึงเระระ
 • 1
  เลี้ยวขวาที่ "ซัปโปโร ทาง" Eastern Hokkaido ทางของป้ายสีฟ้าจากทางออกสนามบิน และตรงไปช่วงหนึ่ง
 • 2
  เข้าถนน Central Hokkaido เขตการติดต่อสื่อสาร (ทางหลวงหมายเลข 337 ) จากทางหลวงหมายเลข 36 และตรงไปช่วงหนึ่ง (สีฟ้า "เอะเบะสึ นะกะนุมะ ทาง" Eastern Hokkaido ทางกระดานป้ายโฆษณาและเลนรถซ้ายเขียนไว้)
 • 3
  มีในสีฟ้า "เมืองชิโทะเซะ ทาง" พระอาทิตย์ขึ้นกระดานป้ายโฆษณาและเลนรถซ้ายเขียนไว้ และลงจากแวดวง Central Hokkaido ถนนการติดต่อสื่อสาร (ทางหลวงหมายเลข 337 )
 • 4
  พอตรงไปช่วงหนึ่ง ถึงเระระ

เกี่ยวกับที่จอดรถ bicycle parking lot

Map ที่จอดรถ

ที่จอดรถ 4,800 คันได้
ที่จอดรถรถบัสขนาดใหญ่ 16 คัน
bicycle parking lot
ที่จอดรถความพิการ 14 คัน

เครื่องประจุไฟฟ้ารถพลังงานไฟฟ้า

Map ที่จอดรถ
ติดตั้งเครื่องประจุไฟฟ้าของรถพลังงานไฟฟ้า อยู่
※ทำการจองล่วงหน้าไม่ได้
※ที่ฝ่ายศูนย์ ไม่เกิดการให้ยืมของบัตรเลย

ลำดับการชาร์จไฟ

 • 1
  จอดรถพลังงานไฟฟ้า และกดปุ่มการเริ่มของเครื่องประจุไฟฟ้า
 • 2
  ทำบัตรที่สำหรับใช้เฉพาะให้อุ่นบนเครื่องประจุไฟฟ้า
 • 3
  หลังจากการพิสูจน์ ใส่เครื่องประจุไฟฟ้าในวาล์วรถพลังงานไฟฟ้าการชาร์จไฟ
 • 4
  ชาร์จไฟ

การแนะนำของรถรับส่งสนามบินฟรี

หยุดการเดินรถ... เป็นระยะเวลาหนึ่งวันศุกร์ที่ 19 เดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2563

การไป
เป็นเระระจากชินชิโทะเซะคุโคะ

ท่า: ที่หมายเลข 30 getting on and off การอนุญาตรถยนต์หมายเลข 98

※เพราะสถานการณ์การจราจรหรือสภาพผิวถนน การเลื่อนการห้ามอาจจะเกิดขึ้น ช่วยใช้ด้วยกำลังให้เวลา
※ช่วยระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เพราะรถโดยสารประจำทางอื่นขยับที่ ending point ชินชิโทะเซะคุโคะ start and stop ระหว่างพร้อมๆ กันด้วย นอกจากนั้นช่วยยืนยันพื้นที่รอบๆ ดี เพราะตำแหน่งการหยุดของรถโดยสารประจำทางอาจจะสับกัน
※ขอความกรุณาทำความเข้าใจล่วงหน้า เพราะอาจจะชึ้นไม่ได้ในกรณีคนเต็ม

ชินชิโทะเซะคุโคะ
จากหมายเลข 30 สนามบิน ※อยู่ระหว่างการหยุดชั่วคราวการเดินรถ
9 นาฬิกา 45 10 นาฬิกา 45 15 11 นาฬิกา 45 15 12 นาฬิกา 45 15
13 นาฬิกา 45 15 14 นาฬิกา 45 15 15 นาฬิกา 45 15 16 นาฬิกา 45 15
17 นาฬิกา 45 15 18 นาฬิกา 45 15  
จากที่ getting on and off การอนุญาตรถยนต์ ※อยู่ระหว่างการหยุดชั่วคราวการเดินรถ
9 นาฬิกา 46 10 นาฬิกา 46 16 11 นาฬิกา 46 16 12 นาฬิกา 46 16
13 นาฬิกา 46 16 14 นาฬิกา 46 16 15 นาฬิกา 46 16 16 นาฬิกา 46 16
17 นาฬิกา 46 16 18 นาฬิกา 46 16  
จากหมายเลข 98 สนามบิน ※อยู่ระหว่างการหยุดชั่วคราวการเดินรถ
9 นาฬิกา 47 10 นาฬิกา 47 17 11 นาฬิกา 47 17 12 นาฬิกา 47 17
13 นาฬิกา 47 17 14 นาฬิกา 47 17 15 นาฬิกา 47 17 16 นาฬิกา 47 17
17 นาฬิกา 47 17 18 นาฬิกา 47 17  
การกลับ
เป็นชินชิโทะเซะคุโคะจากเระระ

ท่า: สถานีที่จอดประตูเข้าออก 1

ชินชิโทะเซะคุโคะ
สถานีที่จอดที่ใช้เฉพาะสำหรับรถรับส่ง ※อยู่ระหว่างการหยุดชั่วคราวการเดินรถ
9 นาฬิกา   10 นาฬิกา 35 05 11 นาฬิกา 35 05 12 นาฬิกา 35 05
13 นาฬิกา 35 05 14 นาฬิกา 35 05 15 นาฬิกา 35 05 16 นาฬิกา 35 05
17 นาฬิกา 35 05 18 นาฬิกา 35 05 19 นาฬิกา 05  

เป็นลูกค้าของการใช้โดยรถโดยสารประจำทางสนามบินการติดต่อสื่อสารจากซัปโปโร

การแนะนำสนามบินการติดต่อสื่อสารรถโดยสารประจำทางจากซัปโปโร

รถโดยสารประจำทางสนามบินการติดต่อสื่อสารสะดวกสำหรับเระระชิโทะเซะแหล่งช็อปปิ้งสินค้าจากโรงงาน
ชึ้นรถโดยสารประจำทางสนามบินการติดต่อสื่อสารไปชินชิโทะเซะคุโคะ และลงที่ "สถานีมินะมิ-ชิโทะเซะ" ของฝั่งนี้จุดสิ้นสุด เดิน 5 นาที!
※การมาถึงอาจจะสายเพราะสภาพอากาศสถานการณ์การจราจร ขอความกรุณาทำความเข้าใจ

ใบรับรองการใช้รถโดยสารประจำทางสนามบินการติดต่อสื่อสาร
รถโดยสารประจำทางบริเวณตรงกลาง
ค่าโดยสาร: 1,100 เยน (จากสถานีโอะยะชิ 1,000 เยน)
สถานีที่จอดหลักจากโรงแรมภายในเมืองหัวใจหลักซุซุคิโนะ
ท่า Keio Plaza Hotel Sapporo / นะคะจิมะโคะเอะน / ซัปโปโรหน้าสถานีซุซุคิโนะ / (ทิศใต้ 4 ทิศตะวันตก 3 )
สถานีที่จอดของสถานีรถไฟใต้ดิน
สถานีโอะยะชิรถไฟใต้ดินสถานีฟุคุซุมิ / รถไฟใต้ดินสถานีคิทะ-24เจียว / รถไฟใต้ดินสถานีอะซะบุ / รถไฟใต้ดินสถานีมิยะโนะซะวะ / รถไฟใต้ดินสถานีฮิกะชิ-คุยะคุเชียวมะเอะ / รถไฟใต้ดินสถานีคะนเจียวโดะริ-ฮิกะชิ / รถไฟใต้ดิน
การจราจร northern city
ค่าโดยสาร: 1,100 เยน (จากสถานีโอะยะชิ 1,000 เยน)
สถานีที่จอดหลักจากโรงแรมภายในเมืองหัวใจหลักซุซุคิโนะ
ท่า Keio Plaza Hotel Sapporo / นะคะจิมะโคะเอะน / A.N.A. Hotel Sapporo / ซัปโปโรหน้าสถานี / ซุซุคิโนะ (ทิศใต้ 4 ทิศตะวันตก 3 ) ที่พักตากอากาศ / APA Hotel &
สถานีที่จอดของสถานีรถไฟใต้ดิน
สถานีขนส่งผู้โดยสารรถไฟใต้ดินสถานีฟุคุซุมิ / รถไฟใต้ดินสถานีโอะยะชิ / มะรุยะมะ
รถโดยสารประจำทางบริเวณตรงกลาง
ค่าโดยสาร: 1,100 เยน (จากสถานีโอะยะชิ 1,000 เยน)
สถานีที่จอดหลักจากโรงแรมภายในเมืองหัวใจหลักซุซุคิโนะ
ท่า Keio Plaza Hotel Sapporo / นะคะจิมะโคะเอะน / ซัปโปโรหน้าสถานีซุซุคิโนะ / (ทิศใต้ 4 ทิศตะวันตก 3 )
สถานีที่จอดของสถานีรถไฟใต้ดิน
สถานีโอะยะชิรถไฟใต้ดินสถานีฟุคุซุมิ / รถไฟใต้ดินสถานีคิทะ-24เจียว / รถไฟใต้ดินสถานีอะซะบุ / รถไฟใต้ดินสถานีมิยะโนะซะวะ / รถไฟใต้ดินสถานีฮิกะชิ-คุยะคุเชียวมะเอะ / รถไฟใต้ดินสถานีคะนเจียวโดะริ-ฮิกะชิ / รถไฟใต้ดิน
การจราจร northern city
ค่าโดยสาร: 1,100 เยน (จากสถานีโอะยะชิ 1,000 เยน)
สถานีที่จอดหลักจากโรงแรมภายในเมืองหัวใจหลักซุซุคิโนะ
ท่า Keio Plaza Hotel Sapporo / นะคะจิมะโคะเอะน / A.N.A. Hotel Sapporo / ซัปโปโรหน้าสถานี / ซุซุคิโนะ (ทิศใต้ 4 ทิศตะวันตก 3 ) ที่พักตากอากาศ / APA Hotel &
สถานีที่จอดของสถานีรถไฟใต้ดิน
สถานีขนส่งผู้โดยสารรถไฟใต้ดินสถานีฟุคุซุมิ / รถไฟใต้ดินสถานีโอะยะชิ / มะรุยะมะ

※ending point way train สามารถการโดยสารรถได้ไปที่สถานีมินะมิ-ชิโทะเซะเท่านั้น สถานีมินะมิ-ชิโทะเซะสามารถการลงรถได้เท่านั้น
※การมาถึงอาจจะสายเพราะสภาพอากาศสถานการณ์การจราจร ขอความกรุณาทำความเข้าใจ

ตั๋ว

ใช้ร่วมกันได้ทั่วทั้งแต่ละบริษัท และใช้รถโดยสารประจำทางบริเวณตรงกลางและตั๋วของการจราจร northern city ได้ ขายบัตรคูปองการไปกลับที่ด้านในรถ

ตั๋วโดยสารส่วนลดไป-กลับ ชินชิโทะเซะคุโคะซัปโปโร (ส่วน 1,100 เยน)
2,100 เยน ( 1,050 เยนต่อ 1 ใบ)
ชินชิโทะเซะคุโคะโอะยะชิ (ส่วน 1,000 เยน)
1,900 เยน ( 950 เยนต่อ 1 ใบ)

ลูกค้าที่มาด้วยรถไฟ

แผนที่รถไฟ

เป็นประมาณ 3 นาทีจากชินชิโทะเซะคุโคะ
จากสถานีฮะโคะดะเทะประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที (การใช้รถด่วนพิเศษ)
จากสถานีซะโพะโระประมาณ 33 นาที (การใช้รถไฟด่วน)
จากสถานีโอะบิฮิโระประมาณ 2 ชั่วโมง (การใช้รถด่วนพิเศษ)
จากสถานีอะซะฮิคะวะประมาณ 2 ชั่วโมง (การใช้รถด่วนพิเศษ)
จากสถานีคุชิโระประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที (การใช้รถด่วนพิเศษ)

ตารางเวลาสถานีมินะมิ-ชิโทะเซะ