10 นาฬิกา 0 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาทีเสมอๆ (โดยฤดูกาลการมีอยู่ความผันผวน) ไม่มี วันหยุด ※ร้านอาหารส่วนหนึ่งเป็น... 11 นาฬิกา 0 นาที
ประมาณ 10 นาทีรถรับส่งที่ฟรีจากชินชิโทะเซะคุโคะ / จากสถานีมินะมิ-ชิโทะเซะ JR เดิน 3 นาที
รถยนต์

การเข้าถึง ACCESS&PARKING ที่จอดรถ

ลูกค้าที่มาด้วยรถยนต์

จาก Central Hokkaido Expressway ทางแยกต่างระดับชิโทะเซะประมาณ 10 นาที

จาก Eastern Hokkaido Expressway ทางแยกต่างระดับตะวันออกอายุ 1000 ปีประมาณ 15 นาที

แผนที่การเข้าถึง
 • 1
  เลี้ยวซ้ายที่สัญญาณ (ระเบียงแกรนด์โรงแรมอายุ 1000 ปีในด้านขวา) ของ 2, โฮะนเชียวของทางหลวงหมายเลข 36
 • 2
  ตรงไปช่วงหนึ่ง และสัญญาณ (ภูเขาที่เสื้อผ้าบุรุษขึงด้านซ้าย) ของ 7, อะซะฮิเชียวตรงไปด้วย
 • 3
  ผ่านทางข้างใต้ เลี้ยวขวาที่ 3 สัญญาณใบไม้เขียวสดอันที่ 1
 • 4
  ตรงไปช่วงหนึ่ง และเลี้ยวขวาที่สี่แยกถัดไป และถึงเระระ
 • 1
  ตรงไปช่วงหนึ่ง หลังจากลงจาก I.C ชิโทะเซะ และสัญญาณ (ภูเขาที่เสื้อผ้าบุรุษขึงด้านซ้าย) ของ 7, อะซะฮิเชียวตรงไปด้วย
 • 2
  เลี้ยวขวาที่สัญญาณของ 3 สัญญาณใบไม้เขียวสดอันที่ 1 ผ่านทางข้างใต้
 • 3
  ตรงไปช่วงหนึ่ง และเลี้ยวขวาที่สี่แยกถัดไป และถึงเระระ
 • 1
  เข้าถนน Central Hokkaido เขตการติดต่อสื่อสาร (ทางหลวงหมายเลข 337 ) จากทางหลวงหมายเลข 36 และตรงไปช่วงหนึ่ง (สีฟ้าเอะเบะสึนะกะนุมะทาง Eastern Hokkaido ทางกระดานป้ายโฆษณาและเลนรถขวาเขียนไว้)
 • 2
  มีในสีฟ้าเมืองชิโทะเซะทางพระอาทิตย์ขึ้นกระดานป้ายโฆษณาและเลนรถซ้ายเขียนไว้ และลงจากแวดวง Central Hokkaido ถนนการติดต่อสื่อสาร (ทางหลวงหมายเลข 337 )
 • 3
  พอตรงไปช่วงหนึ่ง ถึงเระระ
 • 1
  เลี้ยวขวาที่ซัปโปโรทาง Eastern Hokkaido ทางของป้ายสีฟ้าจากทางออกสนามบิน และตรงไปช่วงหนึ่ง
 • 2
  เข้าถนน Central Hokkaido เขตการติดต่อสื่อสาร (ทางหลวงหมายเลข 337 ) จากทางหลวงหมายเลข 36 และตรงไปช่วงหนึ่ง (สีฟ้าเอะเบะสึนะกะนุมะทาง Eastern Hokkaido ทางกระดานป้ายโฆษณาและเลนรถซ้ายเขียนไว้)
 • 3
  มีในสีฟ้าเมืองชิโทะเซะทางพระอาทิตย์ขึ้นกระดานป้ายโฆษณาและเลนรถซ้ายเขียนไว้ และลงจากแวดวง Central Hokkaido ถนนการติดต่อสื่อสาร (ทางหลวงหมายเลข 337 )
 • 4
  พอตรงไปช่วงหนึ่ง ถึงเระระ

เกี่ยวกับที่จอดรถ bicycle parking lot

Map ที่จอดรถ

ที่จอดรถ 4,800 คันได้
ที่จอดรถรถบัสขนาดใหญ่ 16 คัน
bicycle parking lot
ที่จอดรถความพิการ 14 คัน

เครื่องประจุไฟฟ้ารถพลังงานไฟฟ้า

Map ที่จอดรถ
ติดตั้งเครื่องประจุไฟฟ้าของรถพลังงานไฟฟ้า อยู่
※ทำการจองล่วงหน้าไม่ได้
※ที่ฝ่ายศูนย์ ไม่เกิดการให้ยืมของบัตรเลย

ลำดับการประจุไฟฟ้า

 • 1
  จอดรถพลังงานไฟฟ้า และกดปุ่มการเริ่มของเครื่องประจุไฟฟ้า
 • 2
  ทำบัตรที่สำหรับใช้เฉพาะให้อุ่นบนเครื่องประจุไฟฟ้า
 • 3
  หลังจากการรับรอง ใส่เครื่องประจุไฟฟ้าในวาล์วรถพลังงานไฟฟ้าการประจุไฟฟ้า
 • 4
  ชาร์จไฟ

รถโดยสารประจำทางซัปโปโร ⇔ มินะมิชิโทะเซะ going straight

เริ่มบริการรถบัสนำเที่ยวเคลื่อนย้ายมินะมิชิโทะเซะได้ด้วยราคาต่ำสุดตั้งแต่ทางออกทิศเหนือสถานีซะโพะโระ นอกจากนั้นยกการซื้อของตั๋ว (สำหรับ 500 เยน) ของเระระแหล่งช็อปปิ้งสินค้าจากโรงงานที่อายุ 1000 ปีสำหรับลูกค้าที่ให้ใช้

การแนะนำของรถรับส่งสนามบินฟรี

ระหว่างชินชิโทะเซะคุโคะและเระระ ย้ายโดยรถรับส่งฟรีได้

เวลาที่ต้องใช้เป็นประมาณ 10 นาที

การไป
เป็นเระระจากชินชิโทะเซะคุโคะ

ท่า: หมายเลข .67 โลกหมายเลข 30 getting on and off การอนุญาตรถยนต์

※เพราะสถานการณ์การจราจรหรือสภาพผิวถนน การเลื่อนการห้ามอาจจะเกิดขึ้น ช่วยใช้ด้วยกำลังให้เวลา
※ช่วยระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เพราะรถโดยสารประจำทางอื่นขยับที่ ending point ชินชิโทะเซะคุโคะ start and stop ระหว่างพร้อมๆ กันด้วย นอกจากนั้นช่วยยืนยันพื้นที่รอบๆ ดี เพราะตำแหน่งการหยุดของรถโดยสารประจำทางอาจจะสับกัน
※ขอความกรุณาทำความเข้าใจล่วงหน้า เพราะอาจจะขอไม่ได้ในกรณีคนเต็ม

ชินชิโทะเซะคุโคะ
จากหมายเลข 30 สนามบิน
9 นาฬิกา 45 10 นาฬิกา 45 15 11 นาฬิกา 45 15 12 นาฬิกา 45 15
13 นาฬิกา 45 15 14 นาฬิกา 45 15 15 นาฬิกา 45 15 16 นาฬิกา 45 15
17 นาฬิกา 45 15 18 นาฬิกา 45 15 19 นาฬิกา 45 15
จากโลก getting on and off การอนุญาตรถยนต์
9 นาฬิกา 46 10 นาฬิกา 46 16 11 นาฬิกา 46 16 12 นาฬิกา 46 16
13 นาฬิกา 46 16 14 นาฬิกา 46 16 15 นาฬิกา 46 16 16 นาฬิกา 46 16
17 นาฬิกา 46 16 18 นาฬิกา 46 16 19 นาฬิกา 46 16
จากหมายเลข 67 สนามบิน
9 นาฬิกา 47 10 นาฬิกา 47 17 11 นาฬิกา 47 17 12 นาฬิกา 47 17
13 นาฬิกา 47 17 14 นาฬิกา 47 17 15 นาฬิกา 47 17 16 นาฬิกา 47 17
17 นาฬิกา 47 17 18 นาฬิกา 47 17 19 นาฬิกา 47 17
การกลับ
เป็นชินชิโทะเซะคุโคะจากเระระ

ท่า: สถานีที่จอดที่หนึ่ง

※มาถึงและออกที่ที่จอดรถ P1 สถานีที่จอดที่ใช้เฉพาะสำหรับรถรับส่ง

ชินชิโทะเซะคุโคะ
สถานีที่จอดที่ใช้เฉพาะสำหรับรถรับส่ง
9 นาฬิกา   10 นาฬิกา 35 05 11 นาฬิกา 35 05 12 นาฬิกา 35 05
13 นาฬิกา 35 05 14 นาฬิกา 35 05 15 นาฬิกา 35 05 16 นาฬิกา 35 05
17 นาฬิกา 35 05 18 นาฬิกา 35 05 19 นาฬิกา 35 05 20 นาฬิกา 05

เป็นลูกค้าของการใช้โดยรถโดยสารประจำทางสนามบินการติดต่อสื่อสารจากซัปโปโร

การเดินรถซัปโปโร ⇔ มินะมิชิโทะเซะ going straight รถโดยสารประจำทาง!

การแนะนำสนามบินการติดต่อสื่อสารรถโดยสารประจำทางจากซัปโปโร

รถโดยสารประจำทางสนามบินการติดต่อสื่อสารสะดวกสำหรับเระระชิโทะเซะแหล่งช็อปปิ้งสินค้าจากโรงงาน
ขอรถโดยสารประจำทางสนามบินการติดต่อสื่อสารไปชินชิโทะเซะคุโคะ และลงที่สถานีมินะมิ-ชิโทะเซะของฝั่งนี้จุดสิ้นสุด เดิน 5 นาที!
※การมาถึงอาจจะสายเพราะสภาพอากาศสถานการณ์การจราจร ขอความกรุณาทำความเข้าใจ

ใบรับรองการใช้รถโดยสารประจำทางสนามบินการติดต่อสื่อสาร
รถโดยสารประจำทางบริเวณตรงกลาง
ค่าโดยสาร: 1,030 เยน (จากสถานีโอะยะชิ 930 เยน)
สถานีที่จอดหลักจากโรงแรมภายในเมืองหัวใจหลักซุซุคิโนะ
ท่า Keio Plaza Hotel Sapporo / นะคะจิมะโคะเอะน / ซัปโปโรด้านหน้าสถานีรถไฟซุซุคิโนะ / ( 3 ทิศใต้ 4 ทิศตะวันตก)
สถานีที่จอดของสถานีรถไฟใต้ดิน
สถานีโอะยะชิรถไฟใต้ดินสถานีฟุคุซุมิ / รถไฟใต้ดินสถานีคิทะ-24เจียว / รถไฟใต้ดินสถานีอะซะบุ / รถไฟใต้ดินสถานีมิยะโนะซะวะ / รถไฟใต้ดินสถานีฮิกะชิ-คุยะคุเชียวมะเอะ / รถไฟใต้ดินสถานีคะนเจียวโดะริ-ฮิกะชิ / รถไฟใต้ดิน
การจราจร northern city
ค่าโดยสาร: 1,030 เยน (จากสถานีโอะยะชิ 930 เยน)
สถานีที่จอดหลักจากโรงแรมภายในเมืองหัวใจหลักซุซุคิโนะ
ท่า Keio Plaza Hotel Sapporo / นะคะจิมะโคะเอะน / A.N.A. Hotel Sapporo / ซัปโปโรด้านหน้าสถานีรถไฟ / ซุซุคิโนะ ( 3 ทิศใต้ 4 ทิศตะวันตก) ที่พักตากอากาศ / APA Hotel &
สถานีที่จอดของสถานีรถไฟใต้ดิน
สถานีขนส่งผู้โดยสารรถไฟใต้ดินสถานีฟุคุซุมิ / รถไฟใต้ดินสถานีโอะยะชิ / มะรุยะมะ
รถโดยสารประจำทางบริเวณตรงกลาง
ค่าโดยสาร: 1,030 เยน (จากสถานีโอะยะชิ 930 เยน)
สถานีที่จอดหลักจากโรงแรมภายในเมืองหัวใจหลักซุซุคิโนะ
ท่า Keio Plaza Hotel Sapporo / นะคะจิมะโคะเอะน / ซัปโปโรด้านหน้าสถานีรถไฟซุซุคิโนะ / ( 3 ทิศใต้ 4 ทิศตะวันตก)
สถานีที่จอดของสถานีรถไฟใต้ดิน
สถานีโอะยะชิรถไฟใต้ดินสถานีฟุคุซุมิ / รถไฟใต้ดินสถานีคิทะ-24เจียว / รถไฟใต้ดินสถานีอะซะบุ / รถไฟใต้ดินสถานีมิยะโนะซะวะ / รถไฟใต้ดินสถานีฮิกะชิ-คุยะคุเชียวมะเอะ / รถไฟใต้ดินสถานีคะนเจียวโดะริ-ฮิกะชิ / รถไฟใต้ดิน
การจราจร northern city
ค่าโดยสาร: 1,030 เยน (จากสถานีโอะยะชิ 930 เยน)
สถานีที่จอดหลักจากโรงแรมภายในเมืองหัวใจหลักซุซุคิโนะ
ท่า Keio Plaza Hotel Sapporo / นะคะจิมะโคะเอะน / A.N.A. Hotel Sapporo / ซัปโปโรด้านหน้าสถานีรถไฟ / ซุซุคิโนะ ( 3 ทิศใต้ 4 ทิศตะวันตก) ที่พักตากอากาศ / APA Hotel &
สถานีที่จอดของสถานีรถไฟใต้ดิน
สถานีขนส่งผู้โดยสารรถไฟใต้ดินสถานีฟุคุซุมิ / รถไฟใต้ดินสถานีโอะยะชิ / มะรุยะมะ

※ending point way train สามารถการโดยสารรถได้ไปที่สถานีมินะมิ-ชิโทะเซะเท่านั้น สถานีมินะมิ-ชิโทะเซะสามารถการลงรถได้เท่านั้น
※การมาถึงอาจจะสายเพราะสภาพอากาศสถานการณ์การจราจร ขอความกรุณาทำความเข้าใจ

ตั๋ว

ใช้ร่วมกันได้ทั่วทั้งแต่ละบริษัท และใช้รถโดยสารประจำทางบริเวณตรงกลางและตั๋วของการจราจร northern city ได้ ขายตั๋วคูปองการไปกลับที่ด้านในรถ

ตั๋วโดยสารส่วนลดไป-กลับ ชินชิโทะเซะคุโคะซัปโปโร - (ส่วน 1,030 เยน)
1,950 เยน ( 975 เยนต่อ 1 ใบ)
ชินชิโทะเซะคุโคะโอะยะชิ - (ส่วน 930 เยน)
1,750 เยน ( 875 เยนต่อ 1 ใบ)

ลูกค้าที่มาด้วยรถไฟ

แผนที่รถไฟ

เป็นประมาณ 3 นาทีจากชินชิโทะเซะคุโคะ
จากสถานีฮะโคะดะเทะประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที (การใช้รถด่วนพิเศษ)
จากสถานีซะโพะโระประมาณ 33 นาที (การใช้รถไฟด่วน)
จากสถานีโอะบิฮิโระประมาณ 2 ชั่วโมง (การใช้รถด่วนพิเศษ)
จากสถานีอะซะฮิคะวะประมาณ 2 ชั่วโมง (การใช้รถด่วนพิเศษ)
จากสถานีคุชิโระประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที (การใช้รถด่วนพิเศษ)

ตารางเวลาสถานีมินะมิ-ชิโทะเซะ