10 นาฬิกา 0 นาที - 19 นาฬิกา 0 นาทีเสมอๆ ไม่มี วันหยุด ※ร้านอาหารส่วนหนึ่งเป็น... 11 นาฬิกา 0 นาที
ประมาณ 10 นาทีรถรับส่งที่ฟรีจากชินชิโทะเซะคุโคะ / จากสถานีมินะมิ-ชิโทะเซะ JR เดิน 3 นาที
ด้านหลัง

SHOP GUIDE Shop-Guide

ร้านเระระห้องชุดโรงงาน +1,000 ปีแหล่งช็อปปิ้งสินค้าจากโรงงาน
  • product sales อาหาร
เป็นร้านของการขายการชั่งของขนมของโลกที่ปริมาณที่ชอบขนมที่ชอบเท่านั้นซื้อ
นอกจากร้านค้าในญี่ปุ่น เกิดขึ้นบนยุโรปโลกเช่นอเมริกาเป็นต้นด้วย

กำลังเป่าสินค้าใหม่สินค้าที่จำกัดแค่ฤดูกาลทีละอันๆ อยู่ด้วย
OPEN TIMEการปิดร้าน 10 นาฬิกา 0 นาที -
ทีอีแอล0123-23-4000
หมายเลขเขตSF-10
การเข้าร้านสัตว์เลี้ยงวาตู
TAXFREEวาตู
การรับสมัครเจ้าหน้าที่ RECRUIT