19 นาฬิกา 0 นาที 10 นาฬิกา 0 นาที - เสมอๆ ไม่มี วันหยุด ※ร้านอาหารส่วนหนึ่งเป็น... 11 นาฬิกา 0 นาที
ประมาณ 10 นาทีรถรับส่งที่ฟรีจาก New Chitose Airport / จากสถานีมินะมิ-ชิโทะเซะ JR เดิน 3 นาที
ลำโพง

ข่าว SHOP NEWS ร้านค้า

สัตว์เลี้ยงบริการ

การแนะนำของโรงแรมสุนัข♪

0123-42-1001
ก็ได้รับการพักของสุนัขได้ที่พันธบัตรสุนัข☆
อยู่บ้านอย่างมีความสุข ขณะเล่นกับวะนโคะเพื่อน♡
จอดรถส่วนตัวของเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ที่ที่จอดรถ Rera ไว้ระหว่างการพักแรมสุนัขฟรี♪
ช่วยใช้ในกรณีการท่องเที่ยว☆
กลับมารายการ