เปิดบริการทุกวัน 10 นาฬิกา 0 นาที - 19 นาฬิกา 0 นาที ※ร้านอาหารส่วนหนึ่งเป็น... 11 นาฬิกา 0 นาที
เป็นเดิน 3 นาทีจากสถานีมินะมิ-ชิโทะเซะ JR
PAGE NOT FOUND

ไม่พบหน้าที่กำลังหาอยู่

ลิงก์จากหน้าดูเป็นโมฆะหรือ
แอดเดรสของหน้าเหมาะสมถูกเปลี่ยนแปลง หรือมีความเป็นไปได้ที่ระยะเวลาสาธารณะสิ้นสุดลง
เดินตามการเชื่อมต่อจากหน้าอันดับสูงที่สุดหรือ
หาหน้าที่อยากดูจาก site map
ที่หน้าอันดับสูงที่สุด
ที่ site map