10 นาฬิกา 0 นาที - 19 นาฬิกา 0 นาทีเสมอๆ ไม่มี วันหยุด ※ร้านอาหารส่วนหนึ่งเป็น... 11 นาฬิกา 0 นาที
ประมาณ 10 นาทีรถรับส่งที่ฟรีจากชินชิโทะเซะคุโคะ / จากสถานีมินะมิ-ชิโทะเซะ JR เดิน 3 นาที
ตั๋ว

คูปอง COUPON

วันเลดี้
วันเลดี้
เระระสนับสนุนการซื้อของของผู้หญิงวันอังคารทุกอาทิตย์
เตรียมส่วนลดและบริการคุ้มค่าจำกัดแค่ผู้หญิง และรอการมาที่ร้านของทุกท่าน

★การติดตั้งไว้พร้อมห้อง day care !
สถานที่: เขต 735
เวลา: 11 นาฬิกา 0 นาที - 18 นาฬิกา 0 นาที
เนื้อหาราคา: ถึง 1 ชั่วโมง 1 คน 500 เยน (ทุก 15 นาที 150 เยน)
หัวข้อ: ระดับ 1-4 ปี (ไม่มีข้อจำกัดทางอายุในกรณีพี่น้องผู้ชายพี่น้องผู้หญิง)
※ช่วยยืนยันรายละเอียดที่เระระอินโฟะเมะเชียวน

★รถบัสรับส่งฟรี
ขอโทษเป็นอย่างยิ่งที่เป็นการเสร็จสิ้นในวันอังคารที่ 26 เดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2560


※ร้านค้าทั้งหมดเป็นความเป็นไปไม่ได้การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ
※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
※จำนวนเงินของการกล่าวถึงคือจำนวนเงินรวมภาษีผู้บริโภค
※อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

★การตรวจสอบ POLA ผิวหนังการบริการฟรี & เข็มนาฬิกาการดูแลที่มีขึ้น‼
สถานที่: บูธการสร้างขึ้นพิเศษในเระระอะโทะริอุมุ
เวลา: 10 นาฬิกา 0 นาที - 15 นาฬิกา 0 นาที


★วันเลดี้ซุปเปอร์วันอังคารที่สองทุกเดือน‼
ผลดี 3 อัน only by วันเนื้อหานี้ในแง่บวกของวันเลดี้โดยทั่วไป!

1.ตราประทับของบัตรผ่านดาวศุกร์สองเท่า‼
เพิ่มเป็นสองเท่าทุกการซื้อของ 3,000 เยน (รวมภาษี) ที่ร้านค้าการเข้าร่วมโดยปกติในที่ของตราประทับ 1 อันวันเลดี้ซุปเปอร์วันเลดี้

2.ห้อง day care ฟรี 1 ชั่วโมง‼
พอให้แสดงให้เห็นใบเสร็จ (การตั้งเงินไว้เป็นไปได้) มากกว่าการซื้อของ 5,000 เยน (รวมภาษี) ของวันตอนที่การคำนวณเพื่อปรับราคา ฟรี 1 ชั่วโมงแรกเท่านั้น


รายละเอียดของบัตรผ่านดาวศุกร์เป็นนี่!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ร้านค้าเป้าหมายเป็นนี่
รายการสิทธิพิเศษร้านค้า

แฟชั่น

 • เน็ตซักเสื้อผ้าแสดงมากกว่า 3,000 เยนด้วยการซื้อ
  เป็นการซื้อที่มากกว่า 3,000 เยน
  ของขวัญซักเสื้อผ้าเน็ต
 • เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥3,240 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥3,240
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
 • เป็น OFF 5 % ไม่ว่าจะมีจำนวนเงินการซื้อ ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  เป็น OFF 5 % ไม่ว่าจะมีจำนวนเงินการซื้อ
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
 • เป็น OFF 5 % ไม่ว่าจะมีจำนวนเงินการซื้อ ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  เป็น OFF 5 % ไม่ว่าจะมีจำนวนเงินการซื้อ
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
 • เป็น OFF 5 % ไม่ว่าจะมีจำนวนเงินการซื้อ ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง (ข้างนอกที่เป้าหมายสำหรับสินค้า B สินค้าราคาที่พิเศษ)
  เป็น OFF 5 % ไม่ว่าจะมีจำนวนเงินการซื้อ
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง (ข้างนอกที่เป้าหมายสำหรับสินค้า B สินค้าราคาที่พิเศษ)
 • MAX90 % OFF
  MAX90 % OFF
 • เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥10,800 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥10,800
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
 • เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥10,000 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥10,000
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
 • เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400 ※ความเป็นไปไม่ได้การใช้ร่วมกัน (จุดหลักร้านบัตรตัวเองไม่มาที่ซุปมิโซะ) กับส่วนลดอื่นๆ
  เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400
  ※ความเป็นไปไม่ได้การใช้ร่วมกัน (จุดหลักร้านบัตรตัวเองไม่มาที่ซุปมิโซะ) กับส่วนลดอื่นๆ
 • แสดงความแปลกตาด้วยการซื้อมากกว่า ¥3,000 (รวมภาษี)
  แสดงความแปลกตาด้วยการซื้อมากกว่า ¥3,000 (รวมภาษี)
 • เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥3,500 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง ※อุปกรณ์ตัวอย่างการเอาใจใส่อยู่นอกเหนือ
  เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥3,500
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  ※อุปกรณ์ตัวอย่างการเอาใจใส่อยู่นอกเหนือ
 • เป็น OFF 10 % กับการซื้อมากกว่า 2 คะแนน ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง ※ใช้ไม่ได้ตลอดระยะเวลาการขายลดราคา
  เป็น OFF 10 % กับการซื้อมากกว่า 2 คะแนน
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  ※ใช้ไม่ได้ตลอดระยะเวลาการขายลดราคา
 • เป็น OFF 10 % ไม่ว่าจะมีจำนวนเงินการซื้อ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  เป็น OFF 10 % ไม่ว่าจะมีจำนวนเงินการซื้อ
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
 • เป็น OFF 10 % ไม่ว่าจะมีจำนวนเงินการซื้อ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  เป็น OFF 10 % ไม่ว่าจะมีจำนวนเงินการซื้อ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
 • เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400 กับสินค้าเป้าหมาย ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400 กับสินค้าเป้าหมาย
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
 • เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,000 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,000
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
 • เป็น 10%OFF สินค้าการขายลดราคาด้วยหน้าจอการเสนอของนิตยสารที่ส่งทางอีเมลใหม่การบันทึกหรือสมาชิก ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  เป็น 10%OFF สินค้าการขายลดราคาด้วยหน้าจอการเสนอของนิตยสารที่ส่งทางอีเมลใหม่การบันทึกหรือสมาชิก
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
 • เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
 • เตรียมสินค้าราคาที่พิเศษที่จำกัด
  เตรียมสินค้าราคาที่พิเศษที่จำกัด
 • เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥10,800 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥10,800
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
 • เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
 • เป็น OFF 5 % ไม่ว่าจะมีจำนวนเงินการซื้อ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  เป็น OFF 5 % ไม่ว่าจะมีจำนวนเงินการซื้อ
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
 • สินค้าผลงานชิ้นใหม่เท่านั้น คือ 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥21,600 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ และมีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  สินค้าผลงานชิ้นใหม่เท่านั้น คือ 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥21,600
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ และมีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
 • เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥10,800 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※ความเป็นไปไม่ได้ที่รองรับการปลอดภาษี
  เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥10,800
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※ความเป็นไปไม่ได้ที่รองรับการปลอดภาษี
 • เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
 • เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
 • เป็น OFF 5 % เนื่องจากรองเท้า 1 คู่ที่มากกว่า ¥5,400
  เป็น OFF 5 % เนื่องจากรองเท้า 1 คู่ที่มากกว่า ¥5,400
 • เป็น OFF 5 % ไม่ว่าจะมีจำนวนเงินการซื้อ ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  เป็น OFF 5 % ไม่ว่าจะมีจำนวนเงินการซื้อ
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
 • สินค้า OFF 30 % เท่านั้น เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥10,800 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง ※ความเป็นไปไม่ได้ที่รองรับการปลอดภาษี
  สินค้า OFF 30 % เท่านั้น เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥10,800
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  ※ความเป็นไปไม่ได้ที่รองรับการปลอดภาษี
 • เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อของ (การตั้งเงินไว้โอเค) มากกว่า ¥5,400 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ และมีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  มากกว่า ¥5,400 ของ (การตั้งเงินไว้โอเค)
  เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อ 
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ และมีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง

การออกแบบภายในของจิปาถะ

 • ช่วยยืนยันรายละเอียดที่หน้าร้าน
  ช่วยยืนยันรายละเอียดที่หน้าร้าน
 • เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
 • MAX 70%OFF
  MAX 70%OFF
 • ช่วยยืนยันรายละเอียดที่หน้าร้าน
  ช่วยยืนยันรายละเอียดที่หน้าร้าน
 • เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อแว่นตาคอมพิวเตอร์ 1 ชุดมีองศาด้วย ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อแว่นตาคอมพิวเตอร์ 1 ชุดมีองศาด้วย
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
 • เป็น OFF 5 % ด้วยนาฬิกาข้อมือ SEIKO การซื้อที่มากกว่า ¥10,800 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง ※อย่างลงรายละเอียดถึงเจ้าหน้าที่
  เป็น OFF 5 % ด้วยนาฬิกาข้อมือ SEIKO การซื้อที่มากกว่า ¥10,800
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  ※อย่างลงรายละเอียดถึงเจ้าหน้าที่
 • แสดงความแปลกตาด้วยการซื้อมากกว่า ¥3,000
  แสดงความแปลกตาด้วยการซื้อมากกว่า ¥3,000
 • เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥1,080 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥1,080
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
 • เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,450 (รวมภาษี) ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,450 (รวมภาษี)
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่

outdoor sports

 • เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อที่มากกว่า ¥21,600 (รวมภาษี)
  เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อที่มากกว่า ¥21,600 (รวมภาษี)
 • เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
 • เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่าเสื้อผ้าลำลอง 2 ชิ้น ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่าเสื้อผ้าลำลอง 2 ชิ้น
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
 • เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
 • เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
 • เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
 • เป็น OFF 10 % กับการซื้อมากกว่า 3 คะแนน ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  เป็น OFF 10 % กับการซื้อมากกว่า 3 คะแนน
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
 • เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥10,800 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥10,800
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง

เด็กทารกเด็กๆ

อาหารนักชิมของฝาก

 • [ร้านที่เป้าหมายสำหรับเมนู 500 เยน] ※จัดหาบาร์พาสต้า + เครื่องดื่มที่ที่พิเศษวันเลดี้ 500 เยนด้วยบัตรผ่านดาวศุกร์การเสนอ
  [ร้านที่เป้าหมายสำหรับเมนู 500 เยน]
  ※จัดหาบาร์พาสต้า + เครื่องดื่มที่ที่พิเศษวันเลดี้ 500 เยนด้วยบัตรผ่านดาวศุกร์การเสนอ
 • [ร้านที่เป้าหมายสำหรับเมนู 100 เยน] ※จัดหาขนมพายทุ่งดอกไม้ฟาร์มปศุสัตว์มูลค่าที่เพิ่มขึ้นไข่ 1 อัน 100 เยนด้วยบัตรผ่านดาวศุกร์การเสนอ [สิทธิพิเศษร้านค้า] OFF products of Hokkaido เครื่องปรุง 20 %
  [ร้านที่เป้าหมายสำหรับเมนู 100 เยน]
  ※จัดหาขนมพายทุ่งดอกไม้ฟาร์มปศุสัตว์มูลค่าที่เพิ่มขึ้นไข่ 1 อัน 100 เยนด้วยบัตรผ่านดาวศุกร์การเสนอ
  [สิทธิพิเศษร้านค้า]
  OFF products of Hokkaido เครื่องปรุง 20 %
 • [ร้านที่เป้าหมายสำหรับเมนู 500 เยน] ※ด้วยบัตรผ่านดาวศุกร์การเสนอ จัดหาชุดจังหวัด ฮอกไกโดเนยแข็งขนมแพนเค้กการขับเครื่องบิน + เครื่องดื่ม 500 เยน
  [ร้านที่เป้าหมายสำหรับเมนู 500 เยน]
  ※ด้วยบัตรผ่านดาวศุกร์การเสนอ จัดหาชุดจังหวัด ฮอกไกโดเนยแข็งขนมแพนเค้กการขับเครื่องบิน + เครื่องดื่ม 500 เยน
 • [ร้านที่เป้าหมายสำหรับเมนู 100 เยน] ※ด้วยบัตรผ่านดาวศุกร์การเสนอ จัดหาฮอทดอกต้นฉบับ 100 เยน
  [ร้านที่เป้าหมายสำหรับเมนู 100 เยน]
  ※ด้วยบัตรผ่านดาวศุกร์การเสนอ จัดหาฮอทดอกต้นฉบับ 100 เยน
 • แสดง green tea of medium quality 1 (ตัวอย่างของน้ำชา) ด้วยการซื้อมากกว่า ¥2,000
  แสดง green tea of medium quality 1 (ตัวอย่างของน้ำชา) ด้วยการซื้อมากกว่า ¥2,000
 • แสดงเต้าหู้ขนมโดนัท 1 อัน (การขับเครื่องบิน) ด้วยการซื้อมากกว่า ¥3,000 (รวมภาษี) ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  แสดงเต้าหู้ขนมโดนัท 1 อัน (การขับเครื่องบิน) ด้วยการซื้อมากกว่า ¥3,000 (รวมภาษี)
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
 • เป็น OFF 8 % ด้วยการซื้อมากกว่า 200 g กับขนมของการขายการชั่ง ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง ※วัด และขาย และนอกจากขนมเป้าหมายสำหรับส่วนลดด้วย
  เป็น OFF 8 % ด้วยการซื้อมากกว่า 200 g กับขนมของการขายการชั่ง
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  ※วัด และขาย และนอกจากขนมเป้าหมายสำหรับส่วนลดด้วย
 • or แกงทาคิโคะมิโกะฮังเล็กๆ เล็กๆ ให้บริการด้วยราเมนการสั่ง
  or แกงทาคิโคะมิโกะฮังเล็กๆ เล็กๆ ให้บริการด้วยราเมนการสั่ง

สัตว์เลี้ยงบริการ

 • ช่วยยืนยันรายละเอียดที่หน้าร้าน
  ช่วยยืนยันรายละเอียดที่หน้าร้าน
 • แสดงความแปลกตาด้วยการซื้อที่มากกว่า 10,000 เยน
  ด้วยการซื้อที่มากกว่า 10,000 เยน
  ของขวัญความแปลกตา
 • เป็น OFF 5 % ไม่ว่าจะมีจำนวนเงินการซื้อ
  เป็น OFF 5 % ไม่ว่าจะมีจำนวนเงินการซื้อ
 • เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥1,500 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่ ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
  เป็น OFF 10 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥1,500
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  ※มีสินค้าการกำจัดส่วนหนึ่ง
 • สุนัขการรับฝากดูแล ¥540 1 ชั่วโมง ( ¥702 โดยทั่วไป)
  สุนัขการรับฝากดูแล ¥540 1 ชั่วโมง ( ¥702 โดยทั่วไป)
 • เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400 ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่
  เป็น OFF 5 % ด้วยการซื้อมากกว่า ¥5,400
  ※การใช้ร่วมกันกับส่วนลดอื่นๆ เป็นไปไม่ได้ที่